تگ انتخاب شده وجود ندارد"اقتصاد و فرهنگ"با عزم ملی و مدیریت جهادی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1114
 بازدید امروز : 105
 کل بازدید : 183326
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0.7290

حقوق بیمار

بطور کلی اصول حقوق بیماران شامل موارد زیر است:
حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا :
1- بیمارحق داردکه خدمات مراقبتی، بهداشتی و درمانی با نیازهای بهداشتی و درمانی خود را دریافت کند. این خدمات –مراقبت های پیشگیری ،بهداشتی و درمانی –باید موجود و قابل دسترسی برای همه و بطور عادلانه بدون هیچ گونه تبعیض ارائه گردد.
2- بیمار حق دارد در تمامی موارد بویژه در مورد فوریت های پزشکی، سریعا" به وضع وی رسیدگی شود.
3- عموم مردم صرف نظر از موقعیت اجتماعی حق دارند تحت مراقبتهای بهداشتی و درمانی قرار گیرند مراقبت هایی که برای عموم قابل دسترسی بوده و مطابق با استانداردهای حرفه ای باشند.
4- بیمار حق دارد از مراقبت دقیق توام بااحترام برخوردار شود.این خدمات باید عادلانه، بشر دوستانه، بدون تبعیض نژادی و بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، جنسیت، ملیت، شغل، مذهب و منبع پرداخت هزینه باشد.
5- بیمار حق دارد تا آنجا که قانون اجازه می دهد، درمان را رد کند و حق دارد از عواقب تصمیم خود آگاه شود.
6- بیمار بطور قانونی حق دارد انجام هر گونه آزمایش یا روشهای تشخیصی و درمانی که صرفا"برای آموزش است و منفعت مستقیمی برای او ندارد، را رد کند.بیمار بطور قانونی حق دارد هر گونه آزمایش، دارو یا درمان ویژه را قبول نکند.
7- بیمار حق دارد بدون اینکه مجازاتی برایش در نظر گرفته شودنوع درمان ، دریافت دارو و یا شرکت درتحقیقات آزمایشگاهی مورد نظر پزشک را رد کند.
8- بیمار حق دارد معاینه و نظارت توسط افرادی که بطور مستقیم در امر مراقبت شرکت ندارند، را نپذیرد.
9- بیمار حق دارد از مراقبت بهداشتی و درمانی هماهنگ و پیوسته برخوردار شود.
10- بیمار حق دارد انتظار داشته باشد که مراقبت، در حد مقبولی ادامه پیدا کند.علاوه بر این از قبل بداند که به کدامیک از پزشکان در کجا و چگونه و در چه زمانی می تواند دسترسی داشته باشد.
11- بیمار حق دارد به منظور تداوم مراقبتهای بهداشتی و درمانی از همکاری کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و موسساتی که در این زمینه فعالیت دارند، برخوردار باشد.
12- هر بیمار پذیرش شده در مرکز درمانی حق دارد با رعایت احترام به شخصیت وی و محیط خصوصی وی بستری و مورد معاینه، آموزش و درمان قرار گیرد.این بدان معناست که هر گونه مداخله باید تنها و در حضور افرادی که بطور مستقیم در مراقبت و درمان وی نقش دارند ، صورت گیرد (مصداق راد،1382،ص25)

حق برخورداری از اطلاعات:
1- بیمار حق دارد اطلاعات جدید و کاملی درباره نوع بیماری خود، درمان و پیش آگاهی از پزشک معالج خود دریافت کند. این توضیحات باید به بیانی که برای بیمار قابل فهم باشد، مطرح شود وقتی دادن چنین توضیحاتی به بیمار از نظر پزشکی صحیح نیست، اطلاعات فوق باید در اختیار شخص مناسبی که از طرف بیمار معرفی شده است، گذاشته شود.بیمار حق دارد نام پزشک هماهنگ کننده مراقبت خود را بداند.
2- بیمار حق دارد قبل از شروع درمان، برای امضای رضایت نامه، اطلاعات ضروری را از پزشک خود بدست آورد.برای رضایت آگاهانه به جز در فوریت های پزشکی این اطلاعات شامل روش خاص درمانی و تشخیصی، عوارض درمان و مدت احتمالی ناتوانی است.اگر چه این اطلاعات به این مواردمحدود نمی شود.
هنگامی که راههای درمان دیگری وجود دارد یا وقتی بیمار اطلاعاتی در رابطه با سایر روشهای درمان درخواست کند،این اطلاعات بایدبه زبان ساده و قابل فهم در اختیار وی گذاشته شود.
3- بیمار حق دارد، نام اشخاصی که مسئول تشخیص یا درمان وی هستند را بداند.
4- بیمار حق دارد درباره هر گونه ارتباط بیمارستان با مراکز آموزشی وسازمانهای مراقبت بهداشتی و درمانی دیگر تاجایی که به درمان وی مربوط می شود اطلاع کسب نماید و آنها را با نام بشناسد.
5- بیمار حق دارد از برنامه های بیمارستان در مورد انجام آزمایشات بر روی انسان تا آنجا که به درمان وی ارتباط دارد، مطلع شود.علاوه به این، او می تواند از انجام چنین آزمایشهایی خوداری نماید.
6-بیمار حق دارد انتظار داشته باشد که بیمارستان در حد توان به درخواست وی در مورد ارائه خدمات ترتیب اثر دهد.بیمارستان موظف است نسبت به ارزیابی وضعیت بیمار و ارائه مراقبت از وی و با ارجاع بیمار به سایر مراکز درمانی با توجه به فوریت امر اقدام کند.هنگام انتقال بیمار به مراکز درمانی دیگر، اگر دادن اطلاعات به بیمار از نظر پزشکی مجاز باشد، پزشک معالج درباره لزوم انتقال و کارهای دیگر که می توان به جای انتقال انجام داد، برای بیمار توضیح دهد.
7- بیمار حق دارد از قوانین و مقررات جاری بیمارستان که در مورد وی مصداق دارد مطلع شود.
8- بیمار بطور قانونی حق دارد، در کلیه تصمیم گیری های مربوط به مراقبت بهداشتی و درمانی خود مشارکت آگاهانه داشته باشد.
9-کارکنان مراکز درمانی باید نحوه مراقبت از خود را به بیماران آموزش دهند، تا آنها بتوانند از نیازهای اساسی خود مطلع شوندو به سطح مطلوبی از سلامتی دست یابند.
10-بیمارحق دارد از کلیه حقوق خود در تمام مراحل مراقبت اطلاع حاصل نماید.
11- بیمار حق دارد ازهویت و تخصص کلیه افراد ارائه دهنده خدمات پزشکی و بهداشتی مطلع شود.
12- بیمار حق دارد از برنامه های مربوط به درمانهای آزمایشی مرکز درمانی تا آنجا که به درمان وی مربوط می شود، اطلاع کسب کند.علاوه بر اینها از روشهای درمانی به گونه ای که در ارتباط با بیماری وی در سایر مراکز درمانی ارائه می شود مطلع گردد.
13-قبل از انتقال بیمار به مراکز درمانی دیگر، باید علت انتقال برای وی توضیح داده شود.اگر بیمارموافق نباشد حق دارد در این مورد با متخصصین مشورت کند.
14- بیمار حق دارد حداقل یک روز قبل از ترخیص از زمان خود آگاه شود.وی حق دارد در مورد به موقع بودن ترخیص با متخصصین مشورت کند.
15- بیمار حق دارد در هنگام ترخیص يك برگ خلاصه پرونده خود را داشته باشد.
16- بیمار حق دارد صورتحساب کامل خدماتی را که در مراکز درمانی دریافت کرده است،صرف نظر از منبع پرداخت کننده آن بررسی کند و در مورد آن توضیح بخواهد.
17- بیمار حق دارد توضیحات کاملی در مورد نحوه دریافت کمک های مالی از منابع عمومی و خصوصی به منظور تامین هزینه خدمات بیمارستانی از کارکنان مرکز درمانی دریافت کند.
18- بیمار حق دارد در ارتباط با برنامه درمانی خود، اطلاعات صحیح و کاملی دریافت کند.این اطلاعات باید به زبان قابل فهم برای بیمار و به طریق مورد نیاز وی در اختیار او قرار گیرد.در صورت لزوم ،تعبیر و تفسیر این اطلاعات باید بصورت رایگان در اختیار وی قرار گیرد.
19- بیمار حق دارد طی درخواستی پرونده پزشکی خود را بررسی و مطالعه کند.
20- بیمارانی که نمی توانند به زبان محلی صحبت کنند، حق دارند، به یک مترجم دسترسی داشته باشند.
21- بیمارحق دارد طی درخواستی با هزینه خود با متخصصین درمورد وضعیت پزشکی خود مشورت کند.
22- بیمارحق دارد در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی نظیر هزینه دارو، خدمات پزشکی، جراحی و ... اطلاعات کافی را دریافت کند.
23- بیمار حق دارد ،افرادی را که لازم است به نمایندگی از او از جزئیات بیماری وی مطلع باشند،انتخاب کند.
24-به هنگام فوت بیمار هیچ کس حق دسترسی و بررسی مدارک پزشکی و اتوپسی را نداردمگر به حکم محاکم قانونی و یا اینکه بیمار از قبل آنها را انتخاب و معرفی نموده باشد(مصدق راد،1383،ص32)

حق محرمانه بودن اطلاعات و راز داری :
1-بیمارحق دارد حریم شخصی وی –از هردونظر شخصی و اطلاعاتی –در ارتباط با کارکنان بیمارستان، پزشکان دیگر (به غیر از پزشک معالج)، رزیدنتها، اینترنها، دانشجویان پزشکی،متخصصین، پرستاران و دیگر بیماران رعایت شود.
2- در حین اجرای برنامه مراقبت پزشکی، باید حریم شخص بیمار رعایت گردد.گفتگو درباره بیماری،مشاوره، معاینه و معالجه بیمار باید محرمانه باشد و با احتیاط کامل انجام شود.
3-بیمار حق دارد انتظار داشته باشد که کلیه ارتباطات وپرونده های مربوط به مراقبت وی محرمانه بماند.
4- کلیه اطلاعات موجود در پرونده پزشکی بیمار به جز درموارد قانونی با درخواست شرکتهای بیمه باید محرمانه بماند. همچنین کلیه اطلاعات مربوط به ارتباط بیمار و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و درمانی –چه کتبی و چه شفاهی –باید محرمانه بماند.
5- بیمار حق دارد منبع پرداخت هزینه و درمان وی محرمانه بماند.
6- حق محرمانه بودن و محافظت از اطلاعات مدارک پزشکی بیمار باید به هنگام پردازش اطلاعات و تبدیل آنها به اشکال الکترونیکی رعایت گردد(مصداق راد،1382،ص20)

حق رضایت آگاهانه :
رضایت نامه نظریه یا تئوری <رضایت نامه> یک نگرش مهم و جدید است که به عنوان اصل مسئولیت در قوانین-پزشکی به وجود آمده است.این نظریه دلالت بر این دارد که هرفرد عاقل و بالغ حق دارد در مورد درمان یا روش درمانی که برایش توصیه شده یا ضرورت دارد تصمیم بگیرد.درواقع هر انسان بالغ و عاقل و ذیصلاح باید نسبت به هر گونه روش درمانی که برای او در نظر گرفته اند، از قبل آگاه و راضی باشدو بدیهی است که بدون کسب رضایت وی چنین کاری جرم محسوب می شود
بیمار حق دارد برای لمس شدن، مشاهده شدن اجازه بدهد.این اصلی است که در مورد همه موارد رضایت نامه صدق می کند(جانین،1377،ص10)
قانون اسلامی اخلاق پزشکی که در سال 1981 در کویت به تصویب رسید در بر گیرنده لزوم اخذ رضایت بیمار در امر درمان می باشد(لوئیس،1373،ص12)
1- بیمار بطور قانونی حق دارد توضیحات واضح و مختصری درباره درمانهای پیشنهادی به زبان ساده دریافت کند.این توضیحات شامل عوارض درمان، احتمال مرگ، مشکلاتی که معمولا" پس از بهبودی پیش می آیدومیزان احتمال موفقیت روش درمانی است.به بیمار باید اطمینان داده شود که بدون رضایت آگاهانه تحت هیچ درمانی قرار نخواهد گرفت.مفاد چنین رضایت نامه ای بصورت کتبی باید تنظیم شودو به تائید بیمار برسد.
2- بیمار بطور قانونی حق دارد قبل از امضای رضایت نامه، وضعیت و عواقب عدم انجام درمان خود را به طور صحیح،کامل و واضح مورد ارزیابی قرار دهد.
3- بیمار حق دارد قبل از اعلام رضایت، اطلاعات کاملی درباره نوع بیماری خود، درمان پیشنهادی پزشک معالج، عوارض درمان پیشنهادی و سایر روشهای درمانی موجود به زبانی ساده و قابل فهم دریافت کند.
4- در حین اجرای برنامه مراقبت پزشکی باید حریم شخصی بیمار رعایت گردد.افرادی که بطور مستقیم درگیر مراقبت از بیمار می باشند، برای حضور در هنگام مصاحبه و معاینه باید از بیمار اجازه بگیرند.
5- حریم شخصی بیمار به هنگام مصاحبه ،معاینه و درمان باید رعایت شود.
6- حریم شخصی بیمار به هنگام ملاقات باید مراعات شود.
7- اخذ رضایت آگاهانه بیمار لازمه هر گونه مداخله پزشکی است.با این وجود هر بیماری حق دارد از مداخله پزشکی امتناع ورزد یا آن را متوقف نماید،مگر در شریطی که عدم درمان وی منجر به تهدیدی برای احاد جامعه گردد.
8- بیمار حق دارد که رضایت یا عدم رضایت خود را از بخشیدن عضو خود به منظور پیوند اعضاء به سایر بیماران اعلام نماید.
9- در صورتیکه اخذ رضایت نامه از بیمار ممکن نباشدو ضرورت پزشکی انجام مداخله درمانی را ضرورت اعلام نماید. نیازی به اخذ رضایت نامه از بیمار نیست مرگ اینکه بیمار از قبل، انجام مداخله درمانی را ممنوع اعلام کرده باشد.
10- در مواردی که نماینده قانونی یا وکیل بیمار با انجام اقدام درمانی که به نظر پزشک به صلاح بیمار است مخالفت کند، پزشک موظف است نظر خود را با نماینده یا نهاد قانونی بیمار به شور گذاردو در موارد اضطراری علی رغم مخالفت نماینده قانونی اقدامی را که فکر می کند به صلاح بیمار است، انجام دهد(مصدق را،1382،ص34)

حق استقلال رای :
1- هر بیمار حق دارد درباره مسائل مربوط به خود آزادانه تصمیم بگیرد، پزشک موظف است بیمار را از عواقب تصمیمش مطلع سازد.
2- هر بیمار عاقل، بالغ و آگاه حق دارد هر گونه درمان یا فرآیند تشخیصی و درمانی را در مورد خود بپذیرد یا نپذیرد.هربیمار حق دارد از اطلاعات لازم به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه درمان خود برخوردار باشد.
3- بیمار حق دارد در پروژه تحقیقاتی یا آموزش پزشکی شرکت کند و یا از انجام آن امتناع ورزد.
4- در مواردی که بیمار هوشیاری خود را از دست داده و یا قادر به بیان تمایلات و خواسته های خود نیست، در هر زمان که ممکن باشد باید رضایت نامه درمانی از وی یا نماینده قانونی وی گرفته شود.
5- بیمار صرف نظر از وضعیت جسمانی و مالی حق دارد مرکز درمانی را ترک کند، مرکز درمانی قبل از ترک بیمار باید ترخیص نامه ای را امضاء کند که در آن توضیح داده شود که بیمار بر خلاف توصیه پزشکان از مراکز درمانی خارج شده است.

حق رعایت محیط خصوصی بیمار :
1- حریم شخصی بیمار در حین مصاحبه ،معاینه و درمان باید رعایت شود.
2- حریم شخصی بیمار هنگام ملاقات باید رعایت گردد.
3- بیمار حق دارد که در طول مدت بستری از طریق تلفن یا ملاقات خصوصی به آشنایان خود دسترسی داشته باشد.
4- به حق حفظ آرامش و خصوصی بودن اقدامات انجام شده برای بیمار –چه در موارد درمانی و چه در موارد آموزشی –باید احترام گذاشته شود.

حق داشتن آرامش :
1- بیمار در حد دانش جاری پزشکی باید مشمول اقدامات مرتفع کننده دردها و آلام خود باشد.
2-هر بیمار مشمول <مراقبت نهایی انسانی> بوده و لازم است کلیه مساعدت های موجود را به منظور مرگ آرام و راحت تا حد ممکن دریافت کند.
3- بیمار حق خودداری از انجام آزمایشات دردناک طولانی و برخورداری از مرگ با عزت را دارد.
4- هر بیمار حق دارد مساعدت های لازم را از روحانی مورد نظرش به منظور آرامش روحی دریافت نماید.(مصدق راد،1382،ص35)

حق ابراز اعتراض و شکایت :
1- هر بیماری حق دارد در صورتی که حقوق قانونی وی زیر پا گذاشته شود، اعتراض و شکایت نماید.
2- بیمار حق اعتراض در مورد خدمات بهداشتی و درمانی را دارد شکایات بیمار باید مورد بررسی قرار بگیرد و پاسخ منطقی به بیمار داده شود(مصدق راد،1382،ص38)

حق جبران خسارت :
1- هر بیماری حق دارد نسبت به جبران خسارت ناشی از اشتباه، اطلاعات ناقص و به تاخیر افتاده آگاهی کسب نماید.
2- بیمار بطور قانونی حق دارد بخواهد منبع پرداخت هزینه مراقبت و درمان وی محرمانه بماند.بیمار همچنین حق دارد از بالاترین حد مراقبت بدون توجه به منبع پرداخت هزینه برخوردار شود.
3- بیمار حق دارد در ارتباط با برنامه درمانی خود، اطلاعات صحیح و کاملی دریافت کند.
4- بیمار حق دارد خواستار رسیدگی سریع در تمام موارد بخصوص در موارد فوریتهای پزشکی باشد.
5-بیمار حق دارد از هویت و تخصص کلیه افراد ارائه دهنده خدمات پزشکی و بهداشتی مطلع شود.کلیه کارکنان به منظور معرفی، بیان وضعیتشان و توضیح نقش خود در مراقبت پزشکی و بهداشتی بیمار آموزش دیده اند بیمار حق دارد نام پزشک معالج خود را بداند.
6-بیمار بطور قانونی حق دارد هر گونه آزمایش، دارو یا درمان ویژه را رد کند.
7- قبل از انتقال بیمار به مراکز درمانی دیگر، باید علت انتقال برای وی توضیح داده شود، اگربیمار با انتقال موافق نباشد، حق دارد در این مورد با متخصصین مشورت کند.
8- کلیه بیماران حق دارند در تمام ساعات شبانه روز به وکیل خود که می تواند از جانب آنها اظهار نظر کرده و از حقوقشان دفاع کند، دسترسی داشته باشند.(مصدق راد،1381،ص3) 

 
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
اوقات شرعی
لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا رباط کریم میباشد.
Copyright © 2014 hosphfr.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer Karimi