"اقتصاد و فرهنگ"با عزم ملی و مدیریت جهادی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1176
 بازدید امروز : 142
 کل بازدید : 183363
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 4.5943
واحد امور مالي بيمارستان

رئيس حسابداري:

خانم وحيده پيشداد

تلفن:6161



معرفي واحد :
واحد مالي بيمارستان از سال تاسيس 1379 لغايت 1381 زير نظر واحد مالي شبكه بهداشت ودرمان رباط كريم فعاليتهاي مالي خودرا انجام مي داد ه كه از 1381 به بعد به يك واحد مستقل از امور مالي شبكه تغيير پيد اكرد كه از آن زمان تاكنون كليه رويدادهاي مالي بطور مستقل و توسط كارشناسان امور مالي در واحد مالي بيمارستان با رعايت قوانين مندرج در آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه انجام مي پذيرد
معرفي مسئول واحد : خانم وحيده پيشداد

مدرك تحصيلي :كارشناس حسابداري               سابقه كار :12 سال

شرح وظايف:‌
الف :برنامه ريزي، هدايت، هماهنگي و كنترل فعاليتهاي مالي در چهارچوب مقررات و قوانين موجود در آيين نامه و دستور العملهاي مصوب  امور مالي
ب: تهيه و تنظيم بودجه و تحويل آن به واحد بودجه  دانشگاه جهت تعيين دستورالعمل بودجه مصوب  براي هر سال
ج: ايجاد هماهنگي و نظارت بر پرسنل امور مالي براي انجام كليه امور محوله
د: پيگيري تخصيص هاي اختصاص يافته به امور مالي، رابط بين بيمارستان و امورمالي دانشگاه
واحد هاي زير مجموعه :
درآمد –دفتر داري وصدور سند _دريافت وپرداخت _رسيدگي _اموال

1-واحد در آمد :
شامل زيرمجموعه هاي بيمه ، ترخيص ، صندوق  مي باشد
مسئول واحد :آقاي جعفرخسروي راد
شرح وظايف :
الف: نظارت و پيگيري و بررسي بر واحدهايي كه بادرآمد رابطه مستقيم دارند شامل واحد صندوق، بيمه گري، ترخيص، و ساير واحدهاي واگذار شده به بخش خصوصي
ب: تهيه و آماده سازي ميزان مبلغ كاركرد پزشكان و كسر كسورات جهت پرداخت كارانه
ج: آماده سازي هرگونه آمار درآمد ي به دانشگاه و معاونت محترم درمان

        د:جمع آوري وجوه نقدورفع مغايرت سيستم وپرسنل صندوق وثبت آن درسيستم پوياسامانه وتهيه آمارونموداردرآمدوتجزيه وتحليل   آن وثبت قيمت هاي جديد

2-واحد دريافت و پرداخت :
مسئول واحد : خانم فاطمه عطايي فر

شرح وظايف  :
الف : پرداخت كليه پرداخت هاي پرسنلي شامل حقوق و مزايا ، اضافه كار و كارانه و هرگونه پرداخت مستمر و غير مستمر به تاييد رئيس مالي و رئيس بيمارستان رسيده باشد

ب:صدورگواهي كسرحقوق براي پرسنل

ج:تهيه وتحويل ليست هاي ماليات،تامين اجتماعي ،بازنشستگي وخدمات درماني مربوط به اسناد حقوق به سازمانهاي مربوطه واخذتاييديه آن

3- واحد دفتر داري و صدورچك و سند :
مسئول واحد : خانم فهيمه جوادي افكند
شرح وظايف :
الف :ثبت اسناد دريافتي و هزينه اي وصدور چك درسيستم تعهدي و تهيه تراز نامه مالي و تفريغ و مغايريت بانكي در پايان هر ماه 

ب:تهيه آمارواطلاعات درخواستي دانشگاه وديگرارگانهاي ذيربط

4-واحد رسيدگي:
مسئول واحد :محسن زنجيراني

شرح وظايف :
الف : رسيدگي به كليه اسناد تحويل شده از توسط تداركات و سايرپرداختي به پيمانكاران طرف قراردادوپيگيري صحت وسقم آن وجمع آوري اسناد جهت تحويل به واحد رسيدگي امور مالي دانشگاه

ب:تهيه ليست مربوط به ماليتهاي تكليفي وتحويل آن به اداره دارايي

5- واحد اموال:
مسئول واحد :فاطمه عطايي فر

شرح وظايف :
الف :  تهيه و ثبت كليه شماره هاي اموال بر اجناس خريداري شده و تطابق آن با حواله هاي انبار و همچنين ثبت اين اقلام در برنامه تعهدي و راياوران
عملكرد :
1-    ارتقا‌ء سيستم دستي به سيستم اتوماسيون براي كليه رويدادهاي مالي
2-   ارتقاء حسابداري نقدي به تعهدي
3-    تهيه ترازنامه مالي و تفريغ بودجه و مغايريت هاي بانكي در پايان هر ماه بطور منظم
4- سير صعودي افزايش درآمد و كاهش هزينه
5-   منظم شدن كميته هاي كسورات بيمه اي و پيگيري مصوبات آن
6-  تحويل اسناد بيمه اي تا اواسط ماه بعد به سازمان هاي بيمه گر
7-  منظم كردن و كوتاه كردن فاصله زماني جهت پرداخت هاي پرسنلي و غير پرسنلي

6-واحدترخيص

مسئول واحد: آقاي روح اله ملكي

الف:تحويل پرونده ها ازبخش هاوچك كردن ورفع ايرادات وصدور برگه صورتجلسه جهت واريزبه صندوق به همراه بيمار

ب:الصاق فيش واريزي صندوق ازهمراه بيماروتحويل برگه ترخيص نهايي توسط واحدترخيص

7-واحدبيمه گري

مسئول واحد:خانم معصومه بهارلو

واحدبيمه گري:تحويل وجمع آوري اسناد بستري وسرپايي ازكليه بخشها ورسيدگي به اسناد بيمه ها واعلام مبلغ نهايي دريافتي از سازمانهاي بيمه گروارسال اسناد


واحد اموال و دريافت و پرداخت:

 خانم فاطمه عطايي فر

تلفن:6168

 

مسئول رسيدگي اسناد:

آقاي محسن زنجيران

تلفن:6155

 

واحد بيمه گري:

آقاي جعفر خسروي راد   تلفن:6155

خانم معصومه بهارلو      تلفن: 6112

خانم زهرا احمد سلطاني   تلفن: 6156

خانم ليلا محبي              تلفن: 6118

آقاي مهرداد خوشحال       تلفن:6118

 

واحد صندوق:

آقاي مهدي نيك بخت   تلفن : 6215

 آقاي مظفر زارعي     تلفن: 6215

آقاي سيد مهدي مير كريمي  6215

آقاي مهدي مهدي قلي        6215

اوقات شرعی
تقویم
لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا رباط کریم میباشد.
Copyright © 2014 hosphfr.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer Karimi