"اقتصاد و فرهنگ"با عزم ملی و مدیریت جهادی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2377
 بازدید امروز : 91
 کل بازدید : 183312
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 1.1881

مدیریت دفتر پرستاری


مدیریت دفتر پرستاری : سركارخانم محبوبه كردآبادي

مدرك تحصيلي:كارشناس پرستاري


                                                                       

 

تحصيلات پرستاري طي سال75-71دردانشگاه علوم پزشكي زنجان گذرانده شده وشروع فعاليت درحيطه پرستاري ازسال 75تا90دربيمارستان ضيائيان تهران وازسال90دربيمارستان رباط كريم بوده است وازسال 92 باسمت مديره پرستاري دربيمارستان فاطمه الزهراء(س)رباط كريم فعاليتهاي خودراادامه داده اند . 

مديريت بر كيفيت ارائه خدمات پرستاري در اين دفتر از طريق طراحي فرايندهاي كليدي پرستاري و چك‌ ليست‌هاي كنترل و ارزيابي انجام مي‌گيرد.

پرسنل دفتر پرستاري شامل مديرپرستاري، سوپروايزران آموزشي و باليني، سرپرستاران، پرستار، بهيار، كمك ‌بهيار، تكنسين اطاق‌عمل و تكنسين بيهوشي مي‌باشد. همچنين دفترپرستاري از ساير كاركنان مركز نيز در برخي شيفتها به عنوان سوپروايزر استفاده مي‌نمايد.
دفتر پرستاري از طريق سوپروايزران باليني مركز، طبق برنامه زمانبندي مدون، كيفيت ارائه خدمات پرستاري در بخشها را كنترل و نتايج را كتباً به واحدها اعلام مي‌نمايد. نياز آموزشي كاركنان بر اساس اين حسابرسي‌ها و همچنين از طريق نظرسنجي از ايشان تعيين و دوره‌هاي آموزشي مدون بصورت درون‌سازماني (درون‌بخشي، برون‌بخشي) و برون سازماني جهت كاركنان برنامه‌ريزي و اجرا مي‌گردد.
فرايندهاي كليدي مديريت پرستاري عبارتنداز :
مديريت ارزيابي (كنترل و نظارت)
مديريت آموزش
مديريت ارزشيابي
مديريت برنامه‌‌ريزي
كليه اين فرايندها در دفترپرستاري بطور مدون پيگيري و بر اجراي آن در بخشها كنترل و نظارت مي‌گردد.
كليه پرسنل جديدالورود پرستاري در بدو ورود از طريق CD آموزشي با مسئولين و مقررات پرستاري آشنا شده و در برنامه مدون آموزش القايي و آشناسازي در بخش خود قرار مي‌گيرند.
دفترپرستاري همواره آماده شنيدن نظرات، پيشنهادات، انتقادات و تجارب و راهنمائيهاي پرسنل پرستاري مي‌باشد. كليه اقدامات اداري كاركنان پرستاري از كانال دفتر پرستاري صورت مي‌گيرد.

اين واحد در طبقه همكف قرار دارد
سوپروايزران  باليني: آقاي حسين ملكشاهي، خانم مهناز كرميان، خانم رويا سادات مدني ، آقاي سيد مهدي حسيني و آقاي رضا صالحي نژاد
سوپروايزر آموزشي: خانم مريم اكبرشاهي.

عملكرد باليني سوپروايزرها

الف ) امور باليني
1-چك راند بخش ها به صورت باليني در كليه شيفت هاي صبح ، عصر و شب
2- حضور فعال در كد 99 و CPR
3- گرفتن گزارش دقيق از بيماران بدحال بستري در بخش ها و بيماران بستري درICUو CCU
4-كنترل محل IVا ز نظر تاريخ و فلبيت، تاريخ ميكروست، ست سرم،‌ آنژيوكت، NGT، CVPLine
5- كنترل نحوه تزريق صحيح داروهاي اورژانس مثل دوپامين، ‌آميودارون، ‌هپارين و ...
6- كنترل گزارش پرستاري كه با دستورات پزشك مطابقت داشته باشد.
7-كنترل خدمات ارائه شده به بيماران پس از جراحي عمومي كه مطابق اصول مراقبت پرستاري باشد.

ب)ا مور دفتري
1-حضور، غياب پرسنل بخش ها
2- جايگزيني كمبود احتمالي پرسنل پرستاري بخش ها
3- پيگيري مشاوره هاي خارج از بيمارستان و هماهنگي با پزشكان جهت انجام مشاوره
4-هماهنگي با واحد نقليه جهت انتقال بيماران به خارج از مركز به منظور انجام مشاوره با كلينيك هاي تشخيصي
5-هماهنگي با ستاد هدايت جهت اعزام بيماران
6-هماهنگي جهت اعزام بيماران به مراكز مجهز تر
7- تحويل گرفتن داروهاي مخدر از داروخانه جهت تامين استوك دفتر پرستاري
8-هماهنگي با متخصصين مركز در صورت پذيرش بيمار از ساير مراكز
9-هماهنگي جهت تامين فراورده هاي خوني مورد نياز از سازمان انتقال خون
10-برگزاري جلسات ماهيانه مترون با سرپرستاران بخش ها جهت هماهنگي هرچه بيشتر
11-پاسخ گويي به شكايت همراهان

تلفن تماس : 56426980

 

در راستاي برنامه استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي ايران و در جهت هماهنگي با اداره پرستاري در سال 93 محورهاي سال دفترپرستاري بيمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا (س) رباط كريم شامل موارد ذيل مي باشد:

1-    مديريت بر فرايند كنترل عفونت بيمارستاني

2-    مديريت بر فرايند آموزش به مددجويان (بدو بستري، حين بستري،‌ هنگام ترخيص و پيگيري منزل)

3-    حفظ حريم و حقوق مددجويان

4-    مديريت بر فرايند آموزش به كاركنان

5-    مديريت بر فرايند نيروي انساني

6-    مديريت بر فرايند پژوهش

7-    ارزيابي فرايندهاي جاري و كليدي پرستاري

 

پرسنل دفتر پرستاري شامل مديرپرستاري، سوپروايزران آموزشي و باليني، سرپرستاران، پرستار، بهيار، كمك ‌بهيار، تكنسين اطاق‌عمل و تكنسين بيهوشي مي‌باشد. همچنين دفترپرستاري از ساير كاركنان مركز نيز در برخي شيفتها به عنوان سوپروايزر استفاده مي‌نمايد.
دفتر پرستاري از طريق سوپروايزران باليني مركز، طبق برنامه زمانبندي مدون، كيفيت ارائه خدمات پرستاري در بخشها را كنترل و نتايج را كتباً به واحدها اعلام مي‌نمايد. نياز آموزشي كاركنان بر اساس اين حسابرسي‌ها و همچنين از طريق نظرسنجي از ايشان تعيين و دوره‌هاي آموزشي مدون بصورت درون‌سازماني (درون‌بخشي، برون‌بخشي) و برون سازماني جهت كاركنان برنامه‌ريزي و اجرا مي‌گردد.


كليه اين فرايندها در دفترپرستاري بطور مدون پيگيري و بر اجراي آن در بخشها كنترل و نظارت مي‌گردد.
كليه پرسنل جديدالورود پرستاري در بدو ورود از طريق CD آموزشي با مسئولين و مقررات پرستاري آشنا شده و در برنامه مدون آموزش القايي و آشناسازي در بخش خود قرار مي‌گيرند.


دفترپرستاري همواره آماده شنيدن نظرات، پيشنهادات، انتقادات و تجارب و راهنمائيهاي پرسنل پرستاري مي‌باشد. كليه اقدامات اداري كاركنان پرستاري از كانال دفتر پرستاري صورت مي‌گيرد.

 

اوقات شرعی
تقویم
لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا رباط کریم میباشد.
Copyright © 2014 hosphfr.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer Karimi