"اقتصاد و فرهنگ"با عزم ملی و مدیریت جهادی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1147
 بازدید امروز : 99
 کل بازدید : 183320
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 1.0791

واحدآمارو مدارك پزشكي


مدارك پزشكي عبارت است  از حقايق بيماري ، وضعيت بهداشتي ، اطلاعاتي از زندگي و تاريخچه بهداشتي بيمار كه شامل بيماريها و شرايط قبلي و فعلي و درمانهاي انجام يافته براي وي مي باشد كه توسط پرسنل حرفه اي مريوط به مراقبتهاي مدارك پزشكي بيمار ثبت مي گردد. همچنين مدارك پزشكي عبارت است از داده هايي براي درمان و تهيه اسناد و مستند در رابطه با نتايج حاصل از مراقبتها .مدارك پزشكي و اطلاعات موجود در آن اهرمي بسيار مطمئن ، باارزش و قابل اعتماد در زمينه سياستگذاري و برنامه ريزي مديران بهداشتي و درماني مي باشد.مدارك بهداشتي و پزشكي بخش قابل توجهي از اطلاعات مورد نياز نظام بهداشتي درماني درهر جامعه راتامين مي نمايد، بطوري كه كليه فعاليتهاي مراكز بهداشتي، درماني بصورت مستندات دستي يا كامپيوتري ثبت و ضبط مي شود ودر بستر اطلاعات غني و با ارزشي در خصوص استفاده هاي آموزشي و پژوهشي علوم پزشكي فراهم مي آورد.از مدارك پزشكي هر مركز مي توان بعنوان اساس برنامه ريزي و اطمينان از ادامه درمان ، ابزار ارتباطي بين پزشكان و ديگر كاركناني كه در مراقبت از بيمار سهم دارند، جهت تهيه مدارك مستند از جريان بيماري و درمان بيمار، اساس مطالعه، بررسي و ارزشيابي، جهت كمك و پشتيباني قانوني از بيمار، بيمارستان و كاركنان مسئول ، جهت تهيه اطلاعات براي استفاده در هزينه هاي درماني ...استفاده نمود.

اين بخش در طبقه زيرزمين بيمارستان واقع مي باشد


مشخصات مسئول: سيده زهرا موسويانكارشناس مدارك پزشكي – 14سال سابقه كار

واحدهاي تحت پوشش:
آمار ،كدگذاري ، بايگاني و پذيرش

واحد آمار:مسئول : سيده زهرا موسويان
رئوس فعاليتهاي اين واحد بطور كلي:
- جمع آوري اطلاعات بخش هاي مختلف از HIS و يا بصورت دستي در قالب فرمهاي استاندارد نظام نوين آماري كليه مراجعين اعم از بستري وسرپايي وجمع بندي وارائه عملكرد ماهانه در قالب فرمهاي استاندارد اداره آمارومدارك پزشكي معاونت درمان به آن   اداره محترم
- ثبت آمار فعاليت بيمارستان (بستري وسرپايي) وبه روز رساني اطلاعات شناسنامه بيمارستان  در سايت avab.behdasht.gov.ir وزارت بهداشت ودرمان وثبت اينترنتي عملكرد ماهانه در پرتال دانشگاه
-  محاسبه وتحليل شاخص هاي مربوط به تخت مثل درصد اشغال تخت، (turnoverrat.bed)فعاليت تخت ويا((B.T.internal وقفه در فعاليت تخت، نسبت پذيرش به تخت و.....وشاخص هاي باليني مثل متوسط  اقامت بيماران، ميزان فوت در هزار  وهمچنين محاسبه درصد رشد و تحليل آنها در مقايسه با دوره زماني مشابه(ماهانه، سه ماهه،6 ماهه، 9ماهه، سالانه) در سالهاي قبل
- تهيه و تدوين گزارش كامل و جامعي از كليه فعاليت هاي بيمارستان بصورت فصلي و يا سالانه با محاسبه رشد ومقايسه با گذشته جهت ارائه به رييس ومدير بيمارستان و معاونت درمان ،شبكه بهداشت ودرمان و....

واحد كدگذاري بيماريها:
مسئول خانم ليلا قلي پور
كدگذاري و ثبت كد كليه پرونده هاي بستري براساس كتب ICD10, ICD9cm

واحد بايگاني :
مسئول : خانم مهري چزاني شراهي
سيستم بايگاني : ميدل ديجيت
بايگاني بستري داراي سيستم مكانيزه ريلي مي باشد

پذيرش هاي بيمارستان :
سرپايي، بستري ،اورژانس ودرمانگاه
سيستم شماره دهي : سريال

پذيرش سرپايي :
در ابتداي درب ورودي اورژانس قراردارد
بيماران با دردست داشتن برگه ترياژ براي پذيرش به اين واحد مراجعه مي نمايندو پس از پذيرش به اطاق پزشك عمومي راهنمايي مي گردند.

پذيرش بستري:
در ابتداي درب ورودي اورژانس قراردارد
مدارك مورد نياز پذيرش بستري:
1-دستور پزشك
2-   اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي بالاخص براي مراجعين زايمان و سزارين و اعمال جراحي مربوط به زنان
3-حضور پدر براي بيماران زير 18سال در هنگام پذيرش بيمار
4-   حضور همسر براي اعمال جراحي مربوط به زنان
5-  مدارك مورد نياز بيمه ( در بخش مربوط به واحد بيمه مشخص شده است)

6-نوزاداني كه تحت پوشش  بيمه روستايي وتامين اجتماعي هستند فقط تا28 روزگي حق استفاده از دفتر چه مادر را دارندلذا  بايد جهت دريافت دفترچه بيمه جداگانه اقدام گردد

پذيرش اورژانس:
اين پذيرش درداخل اورژانس قرار داردو بيماراني كه پس از معاينه پزشك عمومي نياز به تشكيل كارت اورژانس داشته باشند به اين پذيرش هدايت مي گردند.

پذيرش درمانگاه:
اين پذيرش در طبقه زيرين بيمارستان و درداخل درمانگاه تخصصي قراردارد
مراجعين و ارباب ارباب رجوع خارجي اين بخش:
افرادي هستند كه از ادارات بيمه ، پزشكي قانوني ، مراجع قضايي و... جهت دريافت مدارك باليني خود به اين مركز مراجعه مي نمايند
داشتن نامه از اين ادارات جهت پاسخگويي ارباب رجوع الزامي مي باش

 


اوقات شرعی
تقویم
لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

لینکهای مرتبط

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا رباط کریم میباشد.
Copyright © 2014 hosphfr.iums.ac.ir All Rights Reserved 
Design Engineer Karimi